Jak co roku, w każdy piątek o godz. 16.30 w naszej kaplicy, przeżywamy Drogę Krzyżową. Każda grupa czynnie uczestniczy w przygotowaniu i prowadzeniu tego nabożeństwa.

Pragniemy rozważać mękę Jezusa, naszego Zbawiciela, którą wycierpiał, by nam wysłużyć zbawienie. Chcemy przez to rozważanie lepiej poznać nieskończoną miłość Boga ku nam. Głębiej zrozumieć złość i wielkość naszych grzechów, które były przyczyną męki Jezusa, a przez to pobudzić się do szczerego żalu za grzechy i mocnego postanowienia poprawy, aby głębiej przeżyć Misterium Paschalne z Jezusem Zmartwychwstałym.