Dziś przeżywamy w naszym domu wielką uroczystość – liturgiczne wspomnienie św. Franciszka Regis Cleta, kapłana Zgromadzenia Misji, męczennika, Patrona naszego Domu i Dzieła.

Na Mszy św. ksiądz. Ludwik Wierzchołowski, Misjonarz z kościoła św. Krzyża w Warszawie, przybliżył nam w homilii postać św. Franciszka Regis Cleta – (jego życie, apostolstwo, miłość do ubogich, heroiczną wiarę aż do oddania życia), oraz poświęcił nowy obraz św. Męczennika.

Obraz ten namalował pan Paweł Stręk, absolwent ASP w Warszawie.

Modlimy się, aby nasz Patron, dany nam przez Opatrzność, wypraszał potrzebne łaski dla nas i dla wszystkich, którzy związani są z naszym Domem i Dziełem.

Święty Franciszek Regis Clet

Urodził się 19.VIII.1748 r. w Grenoble (Francja).

W 1769 wstąpił do Zgromadzenia Misji. Nazywany przez współbraci „żywą biblioteką” po święceniach kapłańskich został cenionym wykładowcą teologii moralnej, a następnie pełnił funkcję dyrektora nowicjatu.

10.IV.1791 r. spełniło się jego marzenie o misjach w Chinach. Tam z zapałem nauczał i udzielał sakramentów. Troszczył się o najuboższych. Po wydaniu przez cesarza dekretu zakazującego praktyk religijnych ks. Franciszek musiał się ukrywać. W 1819 r. został zdradzony. Po kilku miesiącach więzienia i tortur, gdy odmówił wyrzeczenia się wiary, został skazany na śmierć. Zawieszono go na szubienicy w kształcie krzyża i uduszono.

Wyrok wykonano 18.II.1820 r.

Papież Leon XIII w 1900 r. ogłosił go błogosławionym,

a Jan Paweł II kanonizował go 1 października 2000 r.

Modlitwa

Boże, Ty powołałeś świętego Franciszka do głoszenia Ewangelii, a jego apostolską gorliwość uwieńczyłeś śmiercią męczeńską; spraw, prosimy, aby wszyscy, którzy wyznają Twoje imię, zostali umocnieni łaską Ducha Świętego i nie obawiali się poświęcić życia dla szerzenia Twego królestwa. Amen.