Nasz Ośrodek otrzymał dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa w ramach programu Rozwoju Potencjału Infrastrukturalnego Podmiotów Wspierających System Oświaty i Wychowania na zakup nowego wyposażenia do pracowni wychowawczo-dydaktycznych.