Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Pęcherach-Łbiskach położony jest na skraju Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Przylegający od strony północnej las grabowy jest miejscem spacerów oraz przyrodniczych wypraw i spotkań z naturą. Cała posesja obejmuje kilka hektarów, na których zlokalizowany jest kompleks budynków Ośrodka i Przedszkola, budynki gospodarczo-administracyjne, a wszystko wkomponowane w otaczającą przyrodę: ogrody i rozległy teren rekreacyjny.

Obecne zabudowania Ośrodka zostały oddane do użytku w 1994 r. ale stale są modernizowane w zależności od potrzeb.

Ośrodek w Łbiskach jest tak wyposażony, aby zapewniać możliwie największą i zróżnicowaną aktywność  wychowankom.

Znajdują się w nich: pomieszczenia mieszkalne (internat), sale do nauki i zabawy, sale rehabilitacyjne,  pracownia kulinarna, techniczna i plastyczna, wielka sala kinowo- teatralna ze sceną, sala doświadczenia świata, sala do integracji sensorycznej, sala sportowa. Ponadto kaplica, stołówka, gabinet lekarski i pielęgniarski, pomieszczenia gospodarcze.

Realizujemy hasło ośrodka otwartego na potrzeby dzieci i młodzieży. W oparciu o działania diagnostyczne, wychowawcze i terapeutyczne pomoc prowadzimy pomoc na następujących płaszczyznach:

 • wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego,
 • zapewnienie efektywnej opieki,
 • realizacja potrzeb wychowanków.

W ośrodku prowadzone są zajęcia:

 • opiekuńczo-wychowawcze,
 • z elementami integracji sensorycznej,
 • usprawniające ruchowo,
 • kulturalno-oświatowe,
 • plastyczne, rekreacyjno-sportowe, muzyczno-teatralne, turystyczne (liczne wycieczki tematyczne).
 • terapia pedagogiczna z elementami logopedii,
 • terapia pedagogiczno-psychologiczna,
 • trening umiejętności społecznych.

Jedną z najważniejszych wartości Ośrodka jest dobrze wyszkolona i zaangażowana kadra, która traktuje każdego wychowanka indywidualnie i zapewnia mu wszechstronne wsparcie.

A na rozległym terenie można korzystać z pięknego parku i kolorowego ogrodu z oczkiem wodnym, ścieżki rowerowej, placów zabaw, boiska do piłki nożnej i siatkowej. Wtopione w roślinność kapliczki przypominają o charakterze Ośrodka i stanowią jeden z elementów kultywowania tradycji i posługi religijnej.

TU JEST CUDOWNIE O KAŻDEJ PORZE ROKU