Wychowankowie Ośrodka to dziewczęta i chłopcy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bądź znacznym, często z dodatkowymi sprzężeniami w postaci niedosłuchu, niedowidzenia, mózgowego porażenia dziecięcego i innych. Wszyscy uczęszczają do pobliskiego Zespołu Szkół Specjalnych, gdzie realizują obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy.

ORGANIZACJA PRACY

W naszym Ośrodku wychowankowie funkcjonują w różnych grupach wychowawczych, w podziale na dziewczęta i chłopców

Ośrodek pełni funkcję internatu zapewniając swoim wychowankom nie tylko całodobową opiekę przez pięć dni w tygodniu, ale nade wszystko oferuje całą gamę różnorodnych zajęć edukacyjno-terapeutycznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanka.