Już słychać kolędy,
Już pachnie Świętami…
Syn Boży się rodzi,
By pozostać z nami.

W dzień Bożego Narodzenia…
Ślemy wszystkim życzenia.
Niech ten Nowo Narodzony,
Błogosławi Wasze domy.

By się wszystko układało,
By kłopotów było mało,
Byście zawsze byli zdrowi,
By problemy były z głowy.

Życzymy aby Nowy Rok 2021
Obdarował każdego pomyślnością
I szczęściem, a Matka Boża wypraszała
Potrzebne dary i blaski.