W tę noc świętą każda rodzina

Czeka aż narodzi się Boża Dziecina.

Jest to czas wiary, pełen miłości,

Radość i szczęście w każdym domu gości.

To On to Jezus, to maleńkie Dziecię,

Niech Wam da wszystko co najlepsze na świecie…

Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia życzą Dyrekcja i Pracownicy Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Łbiskach