W dniu liturgicznego wspomnienia św. Ludwiki de Marillac, współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, w godzinach popołudniowych, w naszej kaplicy mieliśmy okazję przeżywać nabożeństwo Drogi Krzyżowej, której przewodniczył ks. Marcin. W nabożeństwie wzieli udział: dzieci z przdszkola oraz ich rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, a także dzieci i młodzież z ośrodka, personel obydwu placówek oraz siostry z tutejszej Wspólnoty. Inicjatorem wspólnej modlitwy była s.Wanda, dyrektorka przdszkola. Uczestnicy nabożeństwa byli zaproszeni do zabrania ze sobą własnoręcznie wykonanego krzyża, który na zakończenie składali pod ołtarzem. Gest ten miał symbolizować oddanie cierpiącemu Jezusowi naszych codziennych cierpień, zmagań i udręk.

Wszystkim uczestnikom tegorocznej wspólnej Drogi Krzyżowej dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do udziału w niej oraz za  atmosferę modlitwy i skupienia.

Szczęść Boże na dalsze pielgrzymowanie w stronę światła Zmartwychwstania!