Wizyta duszpasterska -„kolęda” to czas spotkania z ks. Proboszczem, rozmów i wspólnej modlitwy.

Ksiądz Proboszcz rozpoczął „kolędę” modlitwą w kaplicy razem z Siostrami.

Następnie udał się do poszczególnych Grup aby tam pomodlić się razem z Wychowankami i Wychowawcami i prosić o błogosławieństwo dla wszystkich domowników.

Po wspólnej modlitwie ks. Proboszcz poświęcił pomieszczenia i rozdał pamiątkowe obrazki.

Oczywiście poświęcił też pomieszczenia gospodarcze, kancelarię, kuchnię i modlił się wspólnie z naszymi pracownikami.