Wiosna w tym roku zawitała do nas wyjątkowo wcześnie. Już z końcem lutego mogliśmy cieszyć się jej zwiastunami. Dlatego, by nie tracić czasu, w pierwszej dekadzie marca ogłoszony został konkurs plastyczny dla wszystkich wychowanków Ośrodka zatytułowany „Wiosna wokół nas…”. Organizatorzy: p. Ewa i s. Gabriela, tym razem zaproponowały wykonanie prac przestrzennych z użyciem różnych materiałów. Regulamin przewidywał cztery kategorie wiekowe: dla wychowanków z klas I-III, IV-VI, z gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy. Prace zostały złożone do dnia 11 kwietnia br. a następnie zaprezentowane w holu placówki. Pięcioosobowe jury oceniło prace, głosując w sposób tajny na pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej z czterech kategorii. Pozostałym pracom przyznano status wyróżnionych.

W dniu 06 maja 2014 r. na specjalnym spotkaniu poznaliśmy laureatów konkursu w każdej z kategorii. Wszyscy uczestnicy konkursy otrzymali dyplomy oraz słodkie nagrody. GRATULUJEMY!

Za kilka dni wszystkie prace zostaną wystawione w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.