Wesoły nam dzień dziś nastał. Tego dnia Chrystus zmartwychwstał. Alleluja, alleluja!

W dniu Zmartwychwstania Pana Naszego życzenia wielu Łask Bożych w te świąteczne dni składają Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy SOW Łbiska.