W uroczystości św. Ludwiki współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, przybliżyliśmy sobie życie świętej, pomodliliśmy się przed jej figurą i zanieśliśmy piękny bukiet wiosennych kwiatów. Święta Ludwiko naucz nas umiejętności dostrzegania potrzeb bliźnich i pomagania im.