W dniu 15 marca Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia na całym świecie obchodzi uroczystość św. Ludwiki de Marillac, Współzałożycielki Zgromadzenia. Ta niezwykła postać kobiety, żyjącej w XVII w. w Paryżu, doświadczonej przez życie, a jednocześnie nizwykle wrażliwej na ludzką biedę, może byći jest niewyczerpanym źródłem inspiracji w służbie bliźniemu.

Z tej racji,  że Ośrodek jest prowadzony przez Siostry Miłosierdzia, w świętowanie włączyli sie także nasi  wychowankowie i współpracownicy. Razem z Siostrami uczestniczyli we Mszy św., dziękując Bogu za św. Ludwikę i za jej charyzmat przekazany Zgromadzeniu.