Spotkaliśmy się dzisiaj z okazji Uroczystości świętej Ludwiki de Marillac, współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, przybliżyliśmy sobie życie świętej i pomodliliśmy się przed jej figurą. Święta Ludwiko naucz nas dostrzegać potrzeby bliźnich i pomagać im.
Matko nasza w wiecznej chwale, 
przyjm modlitwę, pokłon, cześć!
Twą ideę miłosierdzia,
biednym braciom chcemy nieść!