Uczciliśmy Świętego Józefa, wielkiego naszego patrona, opiekuna Pana Jezusa, oblubieńca Matki Najświętszej, po uroczystości świętego która była w sobotę. Modliliśmy się przed jego figurą, zasadziliśmy wiosenne kwiaty  i przypomnieliśmy sobie symbolikę obrazu z Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.

O Józefie ukochany!
Pod opieką Twoją rósł
Chleb żywota z nieba dany,
Tyś Go na swym ręku niósł.
Tyś Go w ziarnie pielęgnował,
By nakarmił ludzki głód.
Tyś nam ustrzegł i zachował
Ten miłości Bożej cud.                                                                                            

Dla Niego żyć, z Tobą Go czcić,
Gdzie chwały Swej, On tai blask.
By wszystkim nam był Jezus Sam,
Ach uproś tę najdroższą z łask.  

Święty Józefie, głowo Świętej Rodziny, opiekuj się nami!