Siostra Dyrektor powitała i mianowała nowych wychowawców i wychowanków. Oprócz części oficjalnej przygotowano również występy w sali teatralnej z okacji Święta Edukacji Narodowej. Wychowankowie zaprezentowali swoje umiejętności taneczne. Na zakończenie wychowawcy otrzymali jesienne bukieciki.