Boże Narodzenie coraz bliżej.

A dziś u nas wielka radość – czas życzeń, ciepłych słów, uśmiechów, przebaczenia, miłości,

przełamania się białym opłatkiem chleba.

Siostra Dyrektor Jolanta Nazarko, w imieniu swoim i wszystkich sióstr, złożyła piękne życzenia Pracownikom obu naszych Dzieł:

Specjalnego Ośrodka Wychowawczego i Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego.

Na zakończenie Siostra przytoczyła słowa chińskiego konwertyty:

„Z Chrystusem, bowiem nawet w czasie wojny panuje pokój;
bez Chrystusa nawet w czasie pokoju jest wojna.
Z Chrystusem biedny staje się bogatym;
bez Chrystusa bogaty jest biedakiem.
Z Chrystusem nieszczęście staje się słodkie;
bez Chrystusa szczęście jest gorzkie.
Z Chrystusem głupi stają się mądrymi;
bez Chrystusa mądrzy są głupcami.
Z Chrystusem życie jest przedsmakiem niebios;
bez Chrystusa życie jest przedsmakiem piekła”.
(John Ching-Hsiung Wu).