Podczas spotkań świątecznych które odbyły się:
10 grudnia – dla młodszych wychowanków,
17 grudnia – dla starszych wychowanków
dzieliliśmy się radością z przyjścia na świat Syna Bożego i przypominaliśmy sobie prawdziwą istotę świąt Bożego Narodzenia oraz uczyliśmy się obdarowywania i sprawiania przyjemności innym.