Każdy człowiek w swoim życiu na coś czeka. Wszyscy oczekujemy na przepiękny okres Bożego Narodzenia, pełen radości, ciepła, miłości. Jak wypełnić ten czas oczekiwania, aby go nie zaprzepaścić?
Pomaga nam w tym Adwent – okres liturgiczny w życiu Kościoła, który jakże często jest teraz pomijany w naszej świadomości lub drastycznie skracany przez reklamy, wystroje świąteczne w sklepach i na ulicach.

Adwent to czas towarzyszenia Niepokalanej Maryi Pannie oczekującej narodzin swego Syna. Wokół Niej oraz Zbawiciela, który ma się narodzić, skupia się życie całego Kościoła.

Jednym z głównych elementów przeżywania Adwentu jest Msza Święta o Najświętszej Maryi Pannie sprawowana o poranku, potocznie zwana Roratami. Świeca przyozdobiona emblematami maryjnymi symbolizuje Maryję, wraz z którą oczekujemy na przyjście Jezusa Chrystusa.

Wieniec adwentowy z czterema świecami wyobraża nasze oczekiwanie na przyjście Zbawiciela.

Lampiony, z którymi przychodzimy na Roraty przypominają nam, że Jezus jest światłością świata, która rozprasza wszelkie ciemności grzechu i śmierci.

Dobrze poświęcić adwent na wewnętrzne wyciszenie się, choć dzisiejszy świat nam tego nie ułatwia.

Z wsparciem przychodzi nam Kościół, który posługując się wspomnianymi wcześniej nabożeństwami i tradycjami stara się nam w tym pomóc.

Pomimo tego, iż adwent trwa tylko cztery tygodnie, w życiu każdego chrześcijanina nie powinien on nigdy się kończyć. Każdy z nas bowiem nieustannie oczekuje powtórnego przyjścia Zbawiciela na końcu czasów. Kiedy to się stanie? Tego nikt nie wie, ani ksiądz proboszcz, ani telewizja, ani Majowie ze swoim kalendarzem, ani nawet Papież. Wie to wyłącznie sam Bóg.

W naszym przygotowaniu do nadchodzących świąt Bożego Narodzenia pomagają nam Rekolekcje Adwentowe. Rekolekcje te w naszym Ośrodku prowadzi o. Jerzy, karmelita z Białorusi.

Dziś pierwszy dzień rekolekcji, z uwagą słuchamy słów o. rekolekcjonisty, żeby dobrze przygotować nasze serca na spotkanie z nadchodzącym Jezusem.