Uczestnicząc w rekolekcjach wielkopostnych i przygotowując się do świąt wielkanocnych, pogłębialiśmy więź z Panem Jezusem, poprzez uświadomienie potrzeby zmiany postępowania i pomocy innym. Mszę świętą odprawił dla nas Ksiądz Proboszcz Wiesław Zaręba, a piękną homilię powiedział Ksiądz Maciej Szkopiński.