Szanowni Państwo,

od 6 maja 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie wznawia swoją działalność stacjonarną, w szczególności w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego czy indywidualnego nauczania.

Szczegółowe zasady pracy Poradni znajdzie Państwo w linku poniżej:

http://www.poradnia.piaseczno.pl/index.php?news&nid=156

Z życzeniami zdrowia

S. Bożena Adamka, Dyrektor Ośrodka