Obchodząc 105 rocznicę Odzyskanie Niepodległości, oddaliśmy hołd wdzięczności wszystkim walczącym i poległym za naszą Ojczyznę. Przypomnieliśmy sobie wydarzenia z 1918 roku, jak też z 1919 i 1920 łącznie z Cudem nad Wisłą, dziękowaliśmy Matce Bożej Łaskawej patronce Warszawy za ocalenie Stolicy, Polski, Europy i Świata.