Odwiedziliśmy podopiecznych w Domu Seniora w Jazgarzewie. Podczas spotkania rozwijając aktywność twórczą wystawiliśmy przedstawienie o objawieniach Matki Bożej św. Katarzynie Laboure, pierwsze z 18 na 19 lipca 1830 roku i drugie z 27 listopada tego samego roku, podczas którego Niepokalana objawiła Cudowny Medalik. Zgodnie  z poleceniem Maryi by rozszerzać Jej kult poprzez rozpowszechnianie Cudownego Medalika, rozdaliśmy je starszym osobom. Wspólnie poleciliśmy się pod opiekę Świętej Panny, odmawiając modlitwę wyrytą na awersie Medalika, jaką sama podała i pragnęła by tym wezwaniem pozdrawiać Ją i zwracać się do Niej: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.   

Z misją Cudownego Medalika w Domu Seniora