Przypomnieliśmy sobie historię objawień w Lourdes i postać św. Bernadety Soubirous,  w związku ze wspomnieniem Matki Bożej z Lourdes i XXX Światowym Dniem Chorego. Wszyscy zetknęliśmy się z chorobą, niedomagaliśmy, coś nas bolało, część z nas cały czas zmaga się z dolegliwościami, problemy zdrowotne dotykają też naszych bliskich i znajomych. Dlatego powinniśmy zwracać się do Matki Bożej z Lourdes, polecać jej chorych, prosić o zdrowie dla nich i siły w znoszeniu cierpienia.

Po górach, dolinach rozlega się dzwon, 
Anielskie witanie ludziom głosi on: 
Ave, ave, ave Maryja.
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja. 
Bernadka dziewczynka szła po drzewo w las,
Anioł ją tam wiedzie, Bóg sam wybrał czas.