Podczas spotkania przypomnieliśmy sobie historię objawień w Fatimie oraz postacie pastuszków Łucji, Franciszka i Hiacynty, zwiedziliśmy też online Sanktuarium.

Fatimska Pani módl się za nami.