Przypomnieliśmy sobie historię objawień w Fatimie oraz postacie pastuszków Łucji, Franciszka i Hiacynty, w związku ze 105 rocznicą objawień, które rozpoczęły się 13 maja, a zakończyły 13 października.

Matko Boża Fatimska módl się za nami i ucz postawy zawierzenia.
Z dalekiej Fatimy, donośnie brzmi dzwon, zjawienie Maryi ogłasza nam on.
Spieszymy więc wszyscy wśród zmartwień i trosk, 
by w ręce Twe złożyć niepewny nasz los.

Przybliżyliśmy sobie też postać błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki- męczennika ze względu na przypadające w październiku wspomnienie liturgiczne błogosławionego.

Nowy ból przeszył serca Polaków,
Pasterz- kapłan przelał swą krew,
Abyś ty mógł żyć w wolnej Ojczyźnie,
Bez cierpienia, bólu i krat.