Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Pracownicy Ośrodka,

od dnia 16 kwietnia br, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia mamy obowiązek zakrywania w miejscach ogólnodostępnych ust i nosa w związku z epidemią COVID-19.

Obowiązek zakrywania ust i nosa będzie dotyczyć min.:

1. wszelkiego sposobu poruszania się na terytorium całej Polski, środkami komunikacji publicznej, rowerem, motocyklem, skuterem, hulajnogą, pieszo oraz pojazdami samochodowymi (jeżeli w samochodzie będą poruszały się osoby ze sobą niezamieszkujące);

2. dróg i placów;

3.terenów zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na terenie plaż;

4. t renów leśnych, w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania;

5. w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione są min. dzieci do lat 4 lat oraz osoby, które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu z trudności w oddychaniu i osoby niezdolne do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa.

————————–

Szanowni Państwo,

dbając o zdrowie stosujmy się do powyższych wytycznych, stosujmy zasady bezpieczeństwa, mycia rąk, noszenia rękawiczek i maseczek. Dbając o własne zdrowie dbamy o zdrowie naszych najbliższych, przyjaciół i sąsiadów oraz po prostu innych ludzi, z którymi spotykamy się realizując czynności dnia codziennego.

Z życzeniami zdrowia

Siostra Bożena Adamka, Dyrektor Ośrodka