Zachowując naszą przepiękną tradycję, przebrani w stroje Maryi, Józefa, aniołów, pasterzy i trzech króli kolędowaliśmy w naszym Ośrodku i Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym w Pęcherach-Łbiskach.

Dawno temu, przed wiekami, w dalekim Betlejem,
cud się zdarzył nad cudami, dał światu nadzieję.
Dziś śpiewamy o tej grocie wydrążonej w skale,
o Dzieciątku narodzonym i jest tak wspaniale.