Dziś uroczystą Mszą świętą kończymy kolejny rok szkolny. Jesteśmy o rok starsi, mądrzejsi, dojrzalsi, dlatego na tej Mszy św. dziękujemy dobremu Bogu za wszystkie otrzymane łaski i opiekę Jego Boskiej Opatrzności nad wszystkimi domownikami i pracownikami Ośrodka. Wyrazy wdzięczności kierujemy też Siostrom, Wychowawcom, Nauczycielom i Wszystkim, którzy przez ten rok pomagali nam, opiekowali się nami, troszczyli się o nas – którzy nas kochali. Niech Bóg wynagrodzi Wam Wasz trud i ofiarność.