Dziś wielka radość!

Kilkoro dzieci po raz pierwszy w pełni uczestniczyło we Mszy Świętej, którą celebrował ks. Ludwik Wierzchołowski CM.

Dzieci zaprosiły Jezusa do swojego serca i przyjęły Go w Komunii Świętej.

To wielkie szczęście dla dzieci, ich rodzin, wychowawców i nauczycieli.

Cieszymy się z nimi i modlimy się, żeby jak najczęściej spotykali się z Jezusem ukrytym pod postacią chleba.