Pod takim tytułem młodzież i dzieci naszego Ośrodka zaprezentowały tegoroczne Jasełka Bożonarodzeniowe. Choć zasadnicza treść przedstawienia oparta była na Ewangelii św. Łukasza i zawierała sceny od Zwiastowania poprzez wędrówkę Maryi i Józefa do Betlejem po narodziny Jezusa, aż do pokłonu Trzech Mędrców, to całość sztuki była spięta jak klamrą pytaniem ks. Jana Twardowskiego “Dlaczego są święta Bożego Narodzenia?” Pytanie – na pozór – proste, może nawet troszkę naiwne, a jednak warte postawienia i warte efleksji. Do tej refleksji została zaproszona cała widownia: zaproszeni Goście z Ks. Proboszczem parafii Jazgarzew na czele, Dyrekcja Zespołu Szkół w Łbiskach, Rodzice, Dziadkowie i Rodziny naszych wychowanków oraz sami wychowankowie.

Zwyczajem lat poprzednich po prezentacji Jasełek Wychowankowie wraz ze swoimi Rodzinami zostali zaproszeni do grup wychowawczych, w których, po wysłuchaniu Ewangelii, połamano się opłatkiem, składając sobie świąteczne życzenia. Następnie w  radosnej atmosferze wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu, by skosztować wigilijnych potraw i razem pokolędować Małemu Jezusowi.