Podczas dzisiejszego spotkania wyraziliśmy Bogu wdzięczność za Aniołów Stróżów, naszych najlepszych przyjaciół i opiekunów.

Aniele, Aniele niebieski posłańcu,
Przy mnie stój, przy mnie stój, w tańcu i w różańcu,
Aniele, Aniele wysłanniku Boga,
Czuwaj bo, czuwaj bo, niebezpieczna droga.