We wtorek 22 października wybraliśmy się na wycieczkę do Mielnika w województwie podlaskim, miejscowości położnej przy granicy polsko-białoruskiej. Na początku wycieczki gościliśmy w placówce Straży Granicznej w Mielniku, gdzie oglądaliśmy sprzęt i wyposażenie funkcjonariuszy. Mogliśmy dotknąć i usiąść w autach patrolujących naszą granicę, przymierzyć mundur oraz sprawdzić swoją kondycję fizyczną na torze przeszkód. Byliśmy również na samej granicy Polski i Białorusi, oglądaliśmy granicę lądową i wodną na rzece Bug oraz słupy graniczne z herbami obu państw, wyznaczające granicę. A nasi przewodnicy, funkcjonariusze Straży Granicznej, opowiadali i tłumaczyli zasady obowiązujące na granicy.

Podczas wycieczki mieliśmy również okazję zwiedzić Mielnik, przejeść się brzegiem rzeki Bug oraz zwiedzić kopalnię kredy.

W trakcie naszej wyprawy odwiedziliśmy Świętą Górę Grabarkę, prawosławne sanktuarium. Miejsce bardzo ważne, gdzie od stu­leci podążają prawosławni pielgrzymi, modląc się i prosząc o pomoc. Zostawiają swoje krzy­że, pod którymi kryją się ich osobiste troski, smutki i radości. Przychodzą, aby tu znaleźć ukojenie, radość, pociechę i wzmocnienie. Najbardziej liczne pielgrzymki przybywa­ją na Świętą Górę na święto Przemienienia Pańskiego (18/19 sierpnia), ale wierni, pielgrzymi i turyści docierają tam przez cały rok.

Na zakończenie naszej wycieczki zrobiliśmy ognisko, przy którym śpiewaliśmy piosenki i oczywiście piekliśmy kiełbaski.