Święty Wincenty to kapłan, który w XVII wieku razem ze Świętą Ludwiką de Marillac założył  Zgromadzenie  Sióstr Miłosierdzia. Nasz  Ośrodek  prowadzą  i opiekują się nami Siostry Miłosierdzia, w Polsce zwane też Szarytkami. Poszliśmy wszyscy w pielgrzymce do naszego ogrodu, do figury św. Wincentego a Paulo, żeby mu podziękować za Jego wrażliwość na biednych i ubogich, za Jego wielkie dzieło Miłosierdzia.