27 listopada 1830 roku, Najświętsza Maryja Panna objawiła się św. Katarzynie Laboure w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu, przy ul du  Bac. Poleciła jej rozpowszechnić medalik według przedstawionego wzoru.  ” Każ wybić medalik według tego wzoru – mówi Najświętsza Dziewica – Osoby, które będą go z ufnością nosiły, zwłaszcza na szyi, otrzymają wiele łaski”  Ze względu na liczne łaski udzielane za jego pośrednictwem, medalik nazwano cudownym.  Modlitwa na medaliku jest aktem miłości do Maryi i wyznaniem wiary.

” O  MARYJO  BEZ  GRZECHU  POCZĘTA,  MÓDL  SIĘ  ZA  NAMI,  KTÓRZY SIĘ DO CIEBIE UCIEKAMY”