Czcimy dzisiaj św. Wincentego współzałożyciela Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, uczmy się  od dzisiejszego patrona dostrzegania w bliźnich Jezusa i niesienia pomocy.

Panie, pozwól mi być dobrym przyjacielem wszystkich ludzi,
pozwól mi ofiarować ufność temu, kto cierpi i żali się,
temu, kto z dala od Ciebie szuka oświecenia,
temu, kto nie wie, jak zacząć,
temu, kto chce się zwierzyć i nie ma do tego sił.