Czcimy św. Ludwikę współzałożycielkę Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Święta Ludwiko naucz nas wrażliwości na los innych, byśmy potrafili swoim życiem świadczyć o Jezusie, rozjaśniać i prostować kręte drogi, pomagać sobie nawzajem i rozumieć się.