Uczciliśmy Świętego Józefa w dniu jego uroczystości i w miesiącu jemu poświęconym. Modliliśmy się przed figurą świętego, a następnie poznaliśmy przepiękną legendę obrazu z Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. 

Duszo moja, niech pieśń twoja, głosi Józefowi cześć.
On wybrany, niezrównany, więc mu hołdy trzeba nieść.
Z nami chwałę, niebo całe, niech u Bożych złoży nóg,
Że bez miary, swoje dary, na Józefa rozlał Bóg.