UROCZYSTOŚĆ ŚW. WINCENTEGO A PAULO

Czcimy dzisiaj św. Wincentego współzałożyciela Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, uczmy się  od dzisiejszego patrona dostrzegania w bliźnich Jezusa i niesienia pomocy. Panie, pozwól mi być dobrym przyjacielem wszystkich ludzi,pozwól mi ofiarować ufność temu, kto cierpi i żali się,temu, kto z dala od Ciebie szuka oświecenia,temu, kto nie wie, jak zacząć,temu, kto chce się zwierzyć i nie ma…

Czytaj dalej...

Msza św. ku czci św. Wincentego a Paulo.

Dziś obchodzimy w naszym Ośrodku Uroczystość Św. Wincentego a Paulo – Założyciela Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Dziękowaliśmy Bogu za dar Jego osoby i powołania, dzięki któremu dziś Siostry mogą służyć wszystkim cierpiącym i tym najbardziej potrzebującym. Modliliśmy się też o nowe powołania do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia i prosiliśmy św. Wincentego o dalszą opiekę nad nami, naszym…

Czytaj dalej...