NIEDZIELA PALMOWA 2020 – ON, JEZUS JEST OSTATECZNYM ZWYCIĘSTWEM

Niedziela Palmowa, Niedziela Męki Pańskiej, to dwie nazwy, którymi zamiennie określa się dzień, który przeżywamy. Jakże inny ma ona wydźwięk w tym roku. Ewangelia opisując wjazd Jezusa do Jerozolimy mówi tak: Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni…

Czytaj dalej...