ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ

Dzisiaj czcimy Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską. Przychodzi do nas w znaku jasnogórskiej ikony, aby pokazać nam największy skarb: Jezusa. W Jej Synu jest zbawienie dla całego świata. Jak do uczestników wesela w Kanie Galilejskiej, tak do nas, wskazując na swojego Syna, mówi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Dzisiaj, przynajmniej duchowo, pielgrzymujemy na Jasną Górę. Chcemy…

Czytaj dalej...