Dzisiaj 18 września, w dzień św. Stanisława Kostki – Patrona Dzieci i Młodzieży. W naszym domu podwójna radość.
Siostra Dyrektor przyjęła nowych kolegów i koleżanki do naszej społeczności ośrodka. Życzyła nowo przybyłym, żeby czuli się z nami bardzo dobrze, żeby znaleźli wspaniałych kolegów i koleżanki do nauki, ale również i do zabawy.

Po tych przeżyciach, każda grupa udała się na pieszą pielgrzymkę do figury św. Stanisława Kostki. Droga nie była daleka, bo do naszego ogrodu, gdzie znajduje się kapliczka z figurą Świętego Stasia Kostki . Siostra Elżbieta opowiedziała nam o jego życiu i trudach jakie znosił dla Pana Jezusa, żeby móc zostać przyjętym do zakonu Księży Jezuitów. Na koniec, złożyliśmy bukiet kwiatów i zaśpiewaliśmy piosenkę, odmówiliśmy krótką modlitwę polecając się pod opiekę św. Stanisława.