Dziś wspominamy postać Świętego Wincentego à Paulo, założyciela Zgromadzenia Sióstr Szarytek. Przywodzimy na myśl jego niezłomne poświęcenie na rzecz ubogich i potrzebujących. Jego życie było świadectwem głębokiej miłości do Boga i bliźniego. W tym szczególnym dniu niechaj modlitwa i refleksja nad życiem Świętego Wincentego a Paulo przypomną nam o głębokiej miłości, jaką miał do tych najbardziej potrzebujących. Niech jego przykład pozwoli nam otworzyć nasze serca na potrzeby innych, ubogich i cierpiących. Święty Wincenty a Paulo, módl się za nami i prowadź nas do światła prawdy, miłości i pokoju.