Czcimy dzisiaj świętego Stanisława Kostkę. Nasz patron pokazał swoim krótkim, a zarazem pięknym życiem, jak zostać świętym, jak kochać Boga i ludzi. Święty Stanisławie wstawiaj się za nami i wspomagaj nas w podejmowaniu starań bycia dobrymi ludźmi.