Spotkaliśmy się dzień po Beatyfikacji Rodziny Ulmów, poznaliśmy znaczenie tego wzniosłego wydarzenia dla Kościoła i Ojczyzny, przypomnieliśmy sobie koleje losu rodziny, pięknie żyjącej w codzienności i kierującej się miłością po ofiarę z życia dla drugiego człowieka. Kształtowaliśmy postawy dumy z przynależności do narodu polskiego oraz szacunku i poszanowania godności każdego człowieka, jak też potrzebę bezinteresownej pomocy innym.

Dziękujemy Ci Panie za Beatyfikację Rodziny Ulmów.

Błogosławiona Rodzino Ulmów ucz nas pięknie żyć.