Podczas spotkania zgłębiliśmy tajemnice Wielkiego Tygodnia i Zmartwychwstania, oraz złożyliśmy życzenia paniom, siostrom i pracownikom ośrodka, by Pan Jezus obdarzał wszystkich potrzebnymi łaskami, radosnego Alleluja!