Wychowankowie Ośrodka zostali zaproszeni przez Dom Pomocy Społecznej i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bramkach na spotkanie integracyjne, podczas którego wspólnie przygotowywaliśmy palmy na zbliżającą się Niedzielę Palmową. Pomysł takiego spotkania okazał się dużą atrakcją nie tylko dla nas, ale również dla wolontariuszy Liceum Ogólnokształcącego w Błoniu i uczniów kl. III Szkoły Podstawowej w Bożej Woli, którzy podobnie jak my byli gośćmi spotkania.

Oprócz wykonywania palm, Gospodarze spotkania zaproponowali wszystkim obejrzenie prezentacji multimedialnej z odpowiednim komentarzem, przybliżającej tradycje świąteczne charakterystyczne dla różnych regionów Polski. Życzenia świąteczne z dzieleniem sie wielkanocnym jajkiem oraz słodki poczęstunek zwieńczyły nasz pobyt w Bramkach. Zadowoleni powróciliśmy do naszego Ośrodka z pięknym dyplomem potwierdzającym nasz udział w spotkaniu.

Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi DPS i Pani Kierownik WTZ w Bramkach za zaproszenie i gościnność!