Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo zwane są Szarytkami od francuskiego słowa ‘charite’ czyli miłosierdzie. Założycielami zgromadzenia w XVII wieku byli Św. Wincenty a Paulo i Św. Ludwika de Marillac, a podstawową misją było niesienie pomocy potrzebującym. Od ponad 380 lat na świecie i ponad 300 lat w Polsce siostry Szarytki prowadzą działalność charytatywną i podejmują posługę w szpitalach, domach pomocy społecznej, w hospicjach, w przedszkolach i szkołach, a także odwiedzają potrzebujących.

ZAŁOŻYCIELE ZGROMADZENIA SIÓSTR SZARYTEK

św. Wincenty a Paulo i św. Ludwika de Marillac