Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. Jak co roku na wspólnej Eucharystii prosimy Boga o Jego błogosławieństwo dla wszystkich wychowanków naszego Ośrodka, uczniów Zespołu Szkół w Pęcherach-Łbiskach, pedagogów, wychowawców, katechetów i pracowników. Powierzamy Bożej Opatrzności kolejny rok nauki i pracy.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Ksiądz Proboszcz Wiesław Zaręba z parafii Jazgarzew.