Głównym celem, a jednocześnie zadaniem Ośrodka – zgodnie z jego Statutem – jest usprawnianie i przygotowywanie wychowanków do samodzielnego i niezależnego ‘na miarę ich możliwości’ funkcjonowania społecznego. Realizacja powyższego celu dokonuje się poprzez codzienne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, rekreacyjno-sportowe, plastyczno-techniczne, kulinarne, teatralne, gospodarczo-porządkowe, religijno-formacyjne.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze to wszelkiego rodzaju czynności związane z wdrożeniem wychowanka i wypracowaniem nawyku dbania o higienę osobistą, samodzielności w samoobsłudze (ubieranie, rozbieranie, spożywanie posiłków przygotowywanie prostych dań itp.), niezależnego funkcjonowania w środowisku (zakupy, korzystanie z publicznych środków lokomocji, z różnych punktów usługowych itp.).

Celem zajęć rekreacyjno-sportowych jest dbanie o harmonijny rozwój psychofizyczny wychowanków. A ponieważ ta troska jest mocno zakorzeniona w świadomości wychowawców, dlatego ten rodzaj zajęć stanowi stały, codzienny punkt programu każdej grupy wychowawczej. W zależności od warunków pogodowych wychowankowie, pod okiem i kierunkiem wychowawców, korzystają z placu zabaw i umieszczonego tam sprzętu rekreacyjnego, ze spaceru w parku i lesie, przejażdżek rowerowych, zabaw i gier z piłką (nożną i siatkową), zabaw na śniegu i innych przyjemności, których można doświadczyć na świeżym powietrzu. Okazjonalnie zajęcia rekreacyjno-sportowe przybierają postać imprez ogólno-ośrodkowych takich, jak ognisko z pieczeniem kiełbasek, spartakiady i festyny.

Wychowankowie mają do dyspozycji salę rehabilitacyjną wyposażoną w atlas jednostanowiskowy, rowery rehabilitacyjne, stepery, bieżnię, wioślarza i inny sprzęt, z którego korzystają pod okiem doświadczonych wychowawców.

Zajęcia plastyczno-techniczne organizowane w świetlicy bądź w pracowni technicznej stanowią ważny element procesu edukacyjnego. Uczestnicy nie tylko ćwiczą tu swoją sprawność manualną, ale także poznają swoje talenty, rozwijają własną kreatywność, mają okazję doświadczyć własnej wartości i poczuć smak sukcesu. Wykonane prace są wystawiane w galeriach grupowych, w miejscach ogólnodostępnych w Ośrodku, a także na wystawach poza Ośrodkiem.

Swoją rangę mają też zajęcia teatralne. Ich największą zaletą jest to, że każdy wychowanek ‘dziecko czy dorosły’ może w nich wziąć udział, może stać się prawdziwym aktorem na prawdziwej scenie z najprawdziwszą kurtyną, reflektorami, nagłośnieniem. W ramach tych zajęć przygotowywane są uroczystości, akademie, przedstawienia na różne okazje w roku, do których obejrzenia zapraszani są nie tylko koledzy i koleżanki z Ośrodka, ale także rodzice, rodzeństwo, nauczyciele ze szkoły, sąsiedzi, uczniowie pobliskich szkół, zaprzyjaźnione instytucje itp. Udział w zajęciach pozwala ich uczestnikom zaspokoić potrzebę bycia zauważonym, dowartościowanym, ale również uczy współdziałania, wyrażania emocji, rozwija koncentrację uwagi, umiejętności komunikacyjne, pamięć. Jest zatem ogromnie ważnym elementem terapeutycznym.

Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia kulinarne. Prowadzone są w dobrze wyposażonej i przystosowanej do tego celu sali, zwanej potocznie “kuchenką”. Przyjemne, kuszące zapachy są zwiastunem dobrych efektów pracy. Dzięki tym zajęciom nasza młodzież zdobywa podstawowe umiejętności z zakresu samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego, bezpiecznego posługiwania się sprzętem kuchennym oraz przestrzegania elementarnych zasad higieny pracy w kuchni.

Zajęcia gospodarczo-porządkowe również stanowią ważny element życia codziennego. Czystość, ład i prządek w najbliższym otoczeniu: w pomieszczeniach grupy i w miejscach ogólnodostępnych są w jakimś stopniu odzwierciedleniem wnętrza ich użytkowników. Stąd staramy się wdrażać wychowanków do przestrzegania pewnych zasad, które ułatwią życie im samym i innym z nimi. Ten rodzaj zajęć sprzyja poznawaniu zasad bezpiecznego korzystania z podstawowego sprzętu AGD i środków czystości, zaś dbanie o tereny zielone i rabaty kwiatowe są okazją do nauki używania narzędzi ogrodniczych.

Każdy nasz dzień w całej swej różnorodności spraw, zajęć i prac spięty jest niejako klamrą ducha religijnego. Nasz dom jest placówką katolicką, ale otwartą dla wszystkich. Panujące w nim zasady i wpajane wartości pochodzą z chrześcijańskiego systemu wartości. Duchowe centrum domu stanowi kaplica pod wezwaniem Matki Bożej od Cudownego Medalika, gdzie w każdą niedzielę i święta, gromadzimy się na wspólną Eucharystię. Tutaj, w miesiącu październiku modlimy się na różańcu, w maju litanią do Matki Bożej, a w czerwcu litanią do Serca Pana Jezusa. W okresie Adwentu i Wielkiego Postu dzieci i młodzież przeżywają tu swoje rekolekcje. Każdy dzień rozpoczynamy i kończymy modlitwą, dziękując za dokonujące się dobro, prosząc w różnych intencjach osobistych i powierzanych nam przez innych.

Nasi wychowankowie mają także zapewnioną stałą opiekę medyczną. Każdego dnia do ich dyspozycji pozostaje siostra pielęgniarka, która służy fachową pomocą w różnych sprawach dotyczących zdrowia. Ponadto bliskość takiej aglomeracji, jaką jest Warszawa, ułatwia nam dostęp do różnych specjalistów, z których porad korzystamy adekwatnie do potrzeb.

Nasza troska i starania nie ograniczają się tylko do samego wychowanka. Mamy świadomość, że przybył on do nas z konkretnej rodziny i dlatego bardzo liczymy na współpracę z Rodzicami i Opiekunami, na rozwijanie i pogłębianie więzi rodzinnych. Każdy zespół wychowawczy grupy – we własnym zakresie – planuje i rozwija kontakty z Rodzicami w formie spotkań integracyjnych, informacyjnych czy indywidualnych. Ale istnieją też okazje do spotkań Rodziców na forum całego Ośrodka, przykładem są przedstawienia Bożonarodzeniowe tzw. Jasełka czy uroczystości związane z dniem Matki. Bardzo cenimy sobie wszelkie formy współpracy inicjowane czy podejmowane przez Rodziców, bo one znacząco wspomagają proces edukacyjny i terapeutyczny dzieci.

WIĘCEJ O NASZYM TEATRZE…

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną już z samego faktu swojego upośledzenia mają ograniczone możliwości funkcjonowania w społeczeństwie, a niejednokrotnie nigdy nie będą zdolne do samodzielnej egzystencji. Pracując z naszymi dziećmi pragniemy stworzyć im jak najwięcej możliwości rozwoju. Od kilku lat “zabawa w teatr” jest formą, przez którą wszechstronnie możemy rozwijać potencjał naszych wychowanków, tak pod względem wychowawczym jak i dydaktycznym. Teatr daje olbrzymie możliwości rozwijania pamięci, mowy, koordynacji wzrokowo-ruchowej, logicznego myślenia, ekspresji ruchu, uspołecznienia, uczy cierpliwości i wytrwałości, pomaga w zdobywaniu wiedzy a przy tym daje wiele radości i satysfakcji z odniesionego sukcesu, co dla naszych dzieci jest niezmiernie ważne.

Wiele dzieci z naszego ośrodka jest niewerbalnych i mało sprawnych ruchowo, a chciałoby wystąpić na scenie i choć przez moment poczuć się kimś ważnym, podziwianym, oklaskiwanym (jest to szczególnie ważne dla dzieci, które nie mają swoich rodzin).

Aby stworzyć dzieciom taką możliwość, nasze inscenizacje muszą być dostosowane do poziomu każdego występującego w nim “aktora” i specjalnie wyreżyserowane. Istotnym elementem, jaki pragniemy osiągnąć w tych spektaklach jest poczucie estetyki i piękna, dlatego olbrzymią rolę odgrywa tu muzyka, światło, scenografia i kostiumy. Dzięki temu nasze przedstawienia cieszą się dość dużą popularnością wśród okolicznych mieszkańców i zaprzyjaźnionych szkół, co sprzyja integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

Dzieci zawsze ogromnie cieszą się z odwiedzającej nas publiczności.

Od początku pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną inscenizacje odgrywały dużą rolę w naszej pracy dydaktycznej. Były to zazwyczaj przedstawienia okolicznościowe (jak Jasełka, Dzień Edukacji itp.), małe prezentacje poszczególnych Grup.

Od 2006 roku próbujemy stworzyć z naszymi dziećmi przedstawienia teatralne.

Kiedy nasz teatr zaczął się mocno rozwijać, trzeba było pomyśleć o modernizacji sceny. Pomalowanie jej na czarno (jak w prawdziwym teatrze), zamontowanie mechanizmów do kulis obrotowych, zawieszenie kratownicy na suficie, szyn do wieszania horyzontów, zamontowanie specjalnych szyn i mechanizmu kurtynowego (uszycie nowej kurtyny), wyłożenie podłogi sceny ognioodporną i antypoślizgową wykładziną baletową oraz wyposażenie sceny w to co najważniejsze czyli w oświetlenie: 12 profesjonalnych reflektorów teatralnych z nastawnią do obsługi poszczególnych świateł. Oczywiście nasz teatr nie mógłby się tak intensywnie rozwijać gdyby nie pomoc naszych przyjaciół. Z tak przygotowaną sceną mogliśmy pomyśleć o realizacji wspaniałych przedstawień, prawie  jak w  profesjonalnym teatrze…